Kwalificaties

Door mijn lidmaatschap van de ‘branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen’, ontmoet ik met regelmaat mijn collega’s uit Noord-Nederland en worden er trainings- en cursusdagen georganiseerd.

Ik ben in het bezit van de volgende certificaten en licenties: Certificaten & licenties Certificaat ‘Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet, niveau 2, opzichter / uitvoerder’ Gedragscode Bestendig Beheer Gemeentelijke Groenvoorzieningen’ Door: Vereniging Stadswerk Nederland IPC groene ruimte, 28 mei 2009 Bewijs van vakbekwaamheid Getuigschrift ‘Mollenbestrijding en woelrattenbestrijding’ Licentie door Bureau Erkenningen (i.o.v. LNV) TerraNext, AOC Terra Groningen, 31 maart 2009 Bewijs van vakbekwaamheid Getuigschrift ‘Bedrijfsvoeren gewasbescherming’ Licentie door Bureau Erkenningen (i.o.v. LNV) TerraNext, AOC Terra Groningen, 31 maart 2009